IAQ คืออะไร? แล้วย่อมาจากอะไร

iaq
industrial utilities ceiling

IAQ ย่อมาจากอะไร?

IAQ ย่อมาจากคำว่า “Indoor Air Quality” ซึ่งแปลว่า “คุณภาพอากาศภายในอาคาร” นั่นคือ การวัดและประเมินคุณภาพของอากาศภายในอาคารที่มีผลต่อสุขภาพและความเป็นสมดุลของผู้อยู่อาศัยหรือคนที่ใช้งานอาคารนั้น ๆ หรือองค์กรต่าง ๆ

คุณภาพอากาศภายในอาคารส่งผลต่อความสมบูรณ์และความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน การมี IAQ ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากอากาศภายในอาคารอาจมีสารพิษ สารสัมผัส หรือส่วนผสมอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อคน นอกจากนี้ ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และเสียงสามารถมีผลต่อ IAQ ด้วย

balloons building

Indoor Air Quality คืออะไร?

Indoor Air Quality (IAQ) หมายถึงคุณภาพของอากาศภายในอาคารหรือพื้นที่ภายในที่มนุษย์หรือสัตว์สามารถหายใจเข้าไปได้ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นสมดุลของผู้อยู่อาศัยหรือคนที่ใช้งานพื้นที่นั้น ๆ

คุณภาพอากาศภายในอาคารส่งผลต่อความสะดวกสบาย การทำงาน และสุขภาพของผู้ใช้งาน ปัจจัยที่มีผลต่อ IAQ ได้แก่ สารเคมี อนุภาค ฝุ่นละออง สารสัมผัส ความชื้น อุณหภูมิ การไหลของลม และระดับเสียงในอาคาร เมื่อ IAQ ไม่ดี อาจเกิดปัญหาเช่น การระคายเคือง ภาวะแพ้ทางเดินหายใจ การระคายเคืองในตา อาการเหนื่อยง่าย หรืออาการไม่สบายใจ ดังนั้นการดูแลและการปรับปรุง IAQ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้งานอาคารหรือพื้นที่ใช้งานต่าง ๆ

92286

ทำไมเราต้องใช้บริการ IAQ

คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีหรือ Indoor Air Quality (IAQ) มีประโยชน์มากมายต่อผู้ใช้งานอาคารและผู้อยู่อาศัย ดังนี้:

  1. สุขภาพดี: IAQ ที่ดีช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมิแพ้ หรือภาวะแพ้ทางเดินหายใจอื่น ๆ และลดการเกิดอาการหายใจด้วยสารเคมี อาการผิวพรรณแสดง และอาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศที่มีมลพิษ
  2. ประสิทธิภาพการทำงาน: การมี IAQ ที่ดีช่วยให้ผู้คนมีสภาวะการทำงานที่ดีขึ้น การหายใจอากาศบริสุทธิ์ช่วยเพิ่มการสัมพันธ์กับสมองและประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ลดความเหนื่อยง่าย และเพิ่มความสำเร็จในการทำงาน
  3. ความสะดวกสบาย: IAQ ที่ดีช่วยลดการระคายเคืองในตา การระคายเคืองทางเดินหายใจ และอาการผิวพรรณแสดง เป็นต้น ผู้ใช้งานจะรู้สึกสะดวกสบายและมีความเป็นสมดุลในสภาพแวดล้อม
  4. ประหยัดพลังงาน: การออกแบบและการควบคุมอากาศที่ดีสามารถลดการใช้พลังงานในระบบการปรับอากาศภายในอาคาร ซึ่งส่งผลให้เกิดประหยัดค่าใช้จ่ายและสิ่งแวดล้อม
  5. สมดุลภายในอาคาร: IAQ ที่ดีช่วยให้มีสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่มีสมดุลระหว่างอากาศด้านในและด้านนอก ทำให้ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานรู้สึกสดชื่นและมีความเป็นสมดุลทั้งทางกายและจิตใจ

การให้ความสำคัญและดูแล IAQ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้งานอาคารหรือพื้นที่ใช้งานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างเช่นกัน

LINE ALBUM Krathong 2022 ๒๒๐๙๑๖ 0

บริษัท ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด – เพราะเราคือมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล ในการดูแลระบบปรับอากาศ HVAC เป็นเวลายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ

  • ส่งผลการเช็คสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม ก่อนและหลังให้บริการ
  • ใช้อุปกรณ์พิเศษที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ละเอียดที่สุด
  • อุปกรณ์พิเศษที่เราใช้ คน ด้วยเพื่อความสะอาดในทุกจุด
  • รับประกันความเรียบร้อยของงานภายใน 45 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงาน
  • ทีมงานมีประสบการณ์ มีความชำนาญ ผ่านการฝึกและมีใบรับรองทุกคน
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล