เกี่ยวกับเรา

     บริษัท ไอเอคิว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2514 เกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น รัฐ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (Australia) และได้ย้ายสำนักงานใหญ่มายังประเทศไทย ในปี 2543

     หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้บุกเบิกการทำความสะอาดภายในท่อส่งลมเย็น (HVAC) และการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร ของประเทศออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     เราใช้อุปกรณ์เฉพาะงาน เพื่อการทำความสะอาดท่อรับส่งลมเย็นอย่างดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ภายในอาคาร

 

cropped iaq logo