มีการรั่วซึมที่น้ำหล่อเย็น เกิดจากอะไร และแก้ปัญหาอย่างไร?

น้ำหล่อเย็น มีปัญหารั่วซึม

ปัญหาน้ำหล่อเย็น ที่พบเจอในแอร์ HVAC มีอะไร

การดูแลรักษาและบำรุงรักษาระบบแอร์ขนาดใหญ่ในอาคารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาบางประการที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ดังนี้

การรั่วซึมที่น้ำหล่อเย็น
 1. การรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น (Refrigerant Leaks) การรั่วซึมของน้ำหล่อเย็นจะทำให้ระบบสูญเสียสารหล่อเย็น ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลงและส่งผลต่อการเย็นลดลง
 2. การเสื่อมทราย (Sand Erosion) การเสื่อมทรายเกิดจากการถ่ายทอดของทรายในอากาศผ่านระบบท่อน้ำหล่อเย็น ทำให้ชิ้นส่วนภายในระบบเสื่อมสภาพและเสียหาย
 3. การสะสมตะกอน (Condensate Buildup) การสะสมตะกอนสามารถเกิดขึ้นในท่อน้ำหล่อเย็นหรือท่อระบายน้ำแอร์ ทำให้น้ำทิ้งไม่สามารถระบายไปยังท่อน้ำนอกอาคารได้
 4. การเสื่อมทราย (Corrosion) กระบวนการกัดกร่อนทางเคมีที่เกิดจากความชื้นในอากาศสามารถทำให้ชิ้นส่วนที่ทำจากโลหะเสื่อมสภาพได้
 5. ปัญหาทางไฟฟ้า ปัญหาทางไฟฟ้า เช่น การขาดไฟฟ้าหรือการเกิดที่ขัดข้องในระบบควบคุมสามารถทำให้ระบบทำงานผิดปกติ
 6. การทำความสะอาดไม่สม่ำเสมอ (Uneven Cleaning) การทำความสะอาดที่ไม่สม่ำเสมอของตัวกรองและส่วนประกอบอื่นๆ สามารถทำให้ระบบทำงานไม่ได้ตามปกติ
 7. การทำความสะอาดไม่สม่ำเสมอ (Uneven Cleaning) การทำความสะอาดที่ไม่สม่ำเสมอของตัวกรองและส่วนประกอบอื่นๆ สามารถทำให้ระบบทำงานไม่ได้ตามปกติ

การดูแลและบำรุงรักษาระบบแอร์ขนาดใหญ่นี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันปัญหาที่กล่าวถึงและให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

close up ventilation system 1

หากมีการรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น ต้องแก้ปัญหาอย่างไร

การรั่วซึมของน้ำหล่อเย็นในระบบแอร์เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบและเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อแก้ปัญหานี้

 1. ตรวจสอบแหล่งรั่ว ในกรณีที่มีการรั่วซึมของน้ำหล่อเย็น ต้องทำการตรวจสอบแหล่งที่รั่วเพื่อหาว่าที่มีการรั่วนั้นอยู่ที่ไหน โดยมีวิธีการที่มักจะใช้คือการใช้เครื่องตรวจหาแก๊สหรือแสงอัลตราโวเลต (UV dye) เพื่อระบุตำแหน่งของรอยรั่ว
 2. ซ่อมแซมและปิดภาชนะ เมื่อพบแหล่งรั่ว จะต้องทำการซ่อมแซมทันที โดยใช้วิธีที่เหมาะสม เช่น ใส่ปลั๊กหรือซีลที่มั่นคง เพื่อป้องกันการรั่วซึมในอนาคต
 3. เติมน้ำหล่อเย็น หลังจากที่ซ่อมแซมแล้ว ต้องทำการเติมน้ำหล่อเย็นที่สูญเสียไปในปริมาณที่เหมาะสม และตรวจสอบระบบว่าไม่มีการรั่วซึมเพิ่มเติม
 4. ตรวจสอบความแข็งแรงของหลอดท่อ ตรวจสอบหลอดท่อที่เชื่อมต่อระบบท่อน้ำหล่อเย็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเสื่อมทรายหรือการเกิดความเสียหายที่อาจเป็นสาเหตุของการรั่วซึม
 5. ตรวจสอบแรงดันในระบบ ตรวจสอบแรงดันในระบบน้ำหล่อเย็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมแรงดันอย่างถูกต้อง และไม่เกินหรือน้อยเกินไป
 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ปฏิบัติตามคำแนะนำและคู่มือการใช้งานที่มีอยู่จากผู้ผลิตของระบบแอร์ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาการรั่วซึมในอนาคต

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ควรหาความช่วยเหลือจากช่างที่เชี่ยวชาญในด้านระบบแอร์เพื่อการตรวจสอบและซ่อมแซมเพิ่มเติมได้

ceiling mounted cassette type air conditioner large rooms scaled 1

วิธีดูแลรักษา เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในอาคาร

การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในอาคารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือบางขั้นตอนและวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการดูแลรักษา

 1. ตรวจสอบและเปลี่ยนตัวกรอง (Filters) ตัวกรองที่สกปรกหรือมีฝุ่นมีน้ำหนักมากสามารถทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ลำบากและลดประสิทธิภาพของระบบ ควรตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองตามระยะเวลาที่กำหนด
 2. ตรวจสอบการรั่วซึม ตรวจสอบท่อน้ำหล่อเย็นและท่อระบายน้ำที่เป็นทางสำคัญที่สามารถเป็นแหล่งการรั่วซึม การรั่วซึมน้ำหล่อเย็นสามารถทำให้ระบบทำงานไม่ได้ตามปกติ
 3. ทำความสะอาดท่อทำความเย็น ทำความสะอาดท่อทำความเย็นเป็นประจำ เนื่องจากการสะสมของสิ่งสกปรกสามารถทำให้ระบบทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
 4. ตรวจสอบระบบทางไฟฟ้า ตรวจสอบสายไฟ สวิตช์ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาทางไฟฟ้าที่อาจทำให้ระบบเสียหาย
 5. ตรวจสอบแรงดัน ตรวจสอบและปรับแรงดันของระบบตามค่าที่กำหนด เพื่อให้ระบบทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 6. บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการสะสมตะกอนและการอุดตัน
 7. ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม: ตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เช่น การตั้งค่าอุณหภูมิ โหมดการทำงาน และการตรวจวัดความชื้น
 8. ตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็น ทำการตรวจสอบและรักษาประสิทธิภาพของระบบน้ำหล่อเย็น เช่น การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น และการทดสอบการทำงานของปั๊มน้ำ
 9. ซ่อมแซมทันที หากพบปัญหาใดๆ ในระบบ ควรซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในอาคารเป็นกระบวนการที่ต้องทำให้เป็นประจำเพื่อให้ระบบทำงานอย่างเสถียรและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล