บริการของเรา

     บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบด้านระบบ ท่อรับส่งลมเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นทุกประเภท รวมไปถึงบริการด้านการเช็คสภาพอากาศภายในอาคาร รับล้างแอร์ดักท์ และล้างฮูดดูดควัน ให้บริการในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า แท่นขุดเจาะน้ำมัน และอาคารทั่วไป 

ประโยชน์ของบริการ

 • หายใจสะดวกขึ้น อากาศถ่ายเทไหลเวียนได้ดี
 • ลดการหยุดงานของพนักงาน (สาเหตุจากการเจ็บป่วย)
 • ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 • สภาพแวดล้อมปลอดจากสิ่งปนเปื้อน ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อภายในอากาศ
 • ค่าไฟลดลง ลดการสิ้นเปลืองของพลังงาน

สโคปการทำงาน

 • เช็คสภาพอากาศ ก่อนและหลังการใช้บริการ
 • ขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรก ออกจากระบบระบายอากาศ
 • ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแผ่นกรองอากาศ
 • ขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ภายในฮู้ด
 • ซ่อมบำรุง ปรับปรุง และติดตั้ง
 • ปรับสภาพอากาศให้ปลอดจากเชื้อ และสิ่งปนเปื้อน