แอร์ HVAC คืออะไร?

HVAC
ventilation system pipe systems installed industrial buil

แอร์ HVAC คืออะไร?

แอร์ HVAC ย่อมาจากคำว่า Heating, Ventilation, and Air Conditioning ซึ่งเป็นระบบการควบคุมอากาศภายในอาคารที่รวมการทำความร้อน การระบายอากาศ เเละการปรับอากาศให้เย็น โดยใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่ใช้ในอาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และอาคารชุดขนาดใหญ่อื่นๆ

AHU

ขั้นตอนการล้างแอร์ HVAC

การล้างแอร์ HVAC ควรทำเป็นระยะๆ อย่างน้อย 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้น ขั้นตอนการล้างแอร์ HVAC สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. ปิดไฟและกำจัดฝุ่น: ก่อนเริ่มการทำความสะอาด ต้องปิดไฟและกำจัดฝุ่นบนแอร์ด้วยแปรงขนาดใหญ่หรือเครื่องดูดฝุ่น เพื่อป้องกันฝุ่นไปตกลงไปยังส่วนอื่นๆของระบบ
  2. เปิดที่น้ำและทำความสะอาดตัวกรอง: เปิดที่น้ำและนำที่น้ำไปล้างตัวกรองที่อยู่ในอุปกรณ์แอร์ เพื่อเอาอุปกรณ์ออกมาล้างให้สะอาด
  3. ล้างอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ: ใช้น้ำและสารล้างแอร์ ล้างส่วนอื่นๆของระบบ เช่น ระบบท่อ โคมไฟ และเครื่องทำความเย็น
  4. ติดตั้งอุปกรณ์กันเชื้อรา: เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบการทำความเย็น จากความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม
  5. ตรวจสอบและทดสอบ: ตรวจสอบระบบทำงานและทดสอบการทำงานของระบบหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
group external air conditioning compressors units outside building with blue sky background

ถ้าไม่ล้างแอร์ HVAC

หากไม่มีการล้างแอร์ HVAC เป็นระยะเวลานาน อาจเกิดปัญหาต่างๆขึ้น ได้แก่

  1. การทำงานไม่ประสานกัน: ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนแอร์สามารถเข้ามาทำให้ระบบทำงานไม่ได้ประสานกัน ทำให้การทำงานของระบบชำรุด ซึ่งอาจเสียหายได้
  2. เสียงดัง: การสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรกบนแอร์ อาจทำให้เกิดเสียงดังขึ้น และอาจทำให้ผู้ใช้งานรำคาญได้
  3. การปะทุของความเย็น: ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนแอร์สามารถก่อให้เกิดการปะทุของความเย็นได้ ทำให้แอร์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
  4. ฝุ่นและเชื้อรา: การสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรกบนแอร์อาจทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อราภายในระบบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน
  5. การใช้พลังงานสูง: การสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรกบนแอร์อาจทำให้ระบบทำงานได้ไม่ประสานกัน ทำให้เกิดการใช้พลังงานสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้การใช้งานแอร์ไม่มีประสิทธิภาพและเป็นผู้ใช้งานต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมได้

เราคือบริษัท ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับล้าง และทำความสะอาดแอร์ ท่อแอร์ แอร์ดักท์ และท่อรับส่งลมเย็น รวมไปถึงล้างฮู้ดดูดควันร้านอาหาร และบริการเช็คสภาพอากาศ บริการทั่วไทย ใช้อุปกรณ์เฉพาะงาน ด้วยเทคโนโลยี Air Knife ที่ทันสมัย เพื่อการทำความสะอาดท่อรับส่งลมเย็นอย่างดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ภายในอาคาร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล