การล้างแอร์ สามารถป้องกันโรค COVID-19 ได้อย่างไร?

การล้างแอร์ กำจัดเชื้อ covid 19

การล้างแอร์ กับโรคระบาด COVID-19

การล้างแอร์สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ในบางกรณี แต่ไม่สามารถป้องกันโรค COVID-19 อย่างแน่นอนได้ ซึ่งการล้างแอร์เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญในการจัดการกับโรคระบาด แต่ยังคงต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ด้วย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ และการรักษาระยะห่างทางสังคม

การล้างแอร์ที่มีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

  1. การตรวจสอบและเปลี่ยนฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์ที่มีการติดตั้งอยู่ในระบบทำความสะอาดของแอร์จะต้องถูกตรวจสอบและเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิต ซึ่งช่วยในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและอนุภาคอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาวะแพ้พิษได้
  2. การทำความสะอาดและการล้างอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดแอร์เช่นที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องทำความสะอาดแอร์ต้องถูกทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้สารล้างที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรค
  3. การรักษาความสะอาดของส่วนประกอบ การเก็บรักษาความสะอาดของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องทำความสะอาดแอร์ เช่น ท่อ, พัดลม, แผ่นที่ทำให้น้ำหยดแข็ง เป็นต้น จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค
  4. การเพิ่มความชื้นในอากาศ การใช้เครื่องทำความชื้นในห้องสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของอนุภาคและเชื้อโรคที่อาจมีอยู่ในอากาศ
  5. การระบายอากาศ การระบายอากาศจากภายในห้องออกนอกหรือเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ สามารถช่วยในการลดการสะสมของเชื้อโรคในอากาศ

โดยทั่วไปแล้ว การใช้เครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่มีฟิลเตอร์ HEPA สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องกรองอากาศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ได้เป็นที่สมบูรณ์แบบ และยังต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น

close up ventilation system 1

หากไม่มีการล้างแอร์นานๆ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

หากไม่ล้างแอร์เป็นเวลานาน อาจเกิดปัญหาต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดปัญหาทางเทคนิคและการใช้งานได้ดังนี้

สุขภาพ การไม่ล้างแอร์อย่างสม่ำเสมออาจทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อราในระบบลม ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของคุณ อาจเป็นสาเหตุให้คุณมีอาการแสบคอ จาม และอาจเป็นเหตุให้คุณเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังได้

การทำงานของเครื่อง การไม่ทำความสะอาดแอร์เป็นเวลานานอาจทำให้ระบบทำความเย็นทำงานไม่ได้ดี ทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและเสียเงินในการซ่อมแซม

ปัญหากลิ่น การไม่ทำความสะอาดแอร์อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้อง เนื่องจากการสะสมของเศษสิ่งของต่างๆ และเชื้อราที่อาจสะสมอยู่ในระบบลม

ผลกระทบต่อความถูกต้อง การทำความสะอาดแอร์อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความถูกต้องของการทำงานของระบบ หากไม่ดูแลอย่างดีอาจทำให้เกิดปัญหาทางเทคนิคต่างๆ และอาจทำให้ระบบลมเสียหายได้

ดังนั้น เพื่อความสะอาดและสุขภาพของท่านเองและผู้ในครอบครัว ควรทำการล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของช่าง และตรวจสอบการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพหรือทางเทคนิคของเครื่องแอร์เอง

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล