รับเช็คสภาพอากาศ

การตรวจสอบสภาพอากาศจะช่วยให้คุณรู้ว่า มวลอากาศที่เราหายใจทุกวันนั้นสะอาดหรือปนเปื้อน ที่ทำให้เกิดโรคได้มาก ซึ่งฝุ่นและเชื้อรา มักเกิดขึ้นได้ในที่ปิด และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เราได้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนและหลัง เพื่อความมั่นใจในอากาศที่เราดูแล

เกี่ยวกับเรา

ขั้นตอนการเช็คสภาพอากาศ

  • ตรวจสอบสภาพอากาศโดยรวม
  • ตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5 การ
  • ตรวจสอบคาร์บอนไดออกไซด์
  • ตรวจสอบความชื้น
  • แจ้งผลการ เช็คก่อน-หลังบริการ